Business partner la gi 1 e1633399333551

Địa chỉ: Đội 9 xã Lê Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Văn phòng đại diện: 238 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Email: ngocquyen@mikhatex.com

Điện thoại: 0902 163 211

Máy tin lưới
Máy thêu công nghiệp
Nhà máy dệt khăn bông
Nhà máy tẩy nhuộm khăn bông