So sánh sản phẩm
  • English
  • Vietnamese
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhanh, tuyển dụng hiệu quả nhất trong 24h. Hàng trăm nghìn nhà tuyển dụng đăng việc làm mỗi ngày. Hàng triệu người cập nhật hồ sơ liên tục...

STT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Nhân viên may Thỏa Thuận 30-04-2015 Hà Nội
2 Nhân viên cơ khí Thỏa Thuận 26-03-2015 Hà Nội
3 Nhân viên maketing Thỏa Thuận 18-03-2015 Hà Nội

Chat Facebook