So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Bước vào “giai đoạn vàng” trong công tác phòng chống dịch covid-19

    Bước vào “giai đoạn vàng” trong công tác phòng chống dịch covid-19

    Ngày 19/3/2020 Công ty dệt minh khai ra thị trường 1.000.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp quy theo quy định của nhà nước
  • Chat Facebook