So sánh sản phẩm

Quy trình sản xuất

                                                                                      


                                                                                     Nguyên liệu sợi quả mộc được các người nông dân loại bỏ vỏ và các chất
                                                                    bẩn sẽ được đưa vào gian chuẩn bị


                                                                                    


                                                                                  Ở đây sợi được qua các máy mắc và máy đánh suốt, máy hồ, se sợi tạo
                                                                   thành sợi dọc và sợi ngang rồi chuyển đến phân xưởng dệt.

                                                                                   


                                                                                  Sau khi se sợi và hồ sẽ được quấn vào các suốt ngang để đưa vào                       
                                                                   máy dệt khăn mộc.


                                                                                 


                                                                                Khăn mộc được đưa đến phân xưởng tẩy hoặc nhuộm màu muộn.

                                                                               


                                                                              Tại phân xưởng hoàn thành, khăn bán thành phần được cắt, may, (in hoa
                                                                nếu có( kiểm thành phần để phân loại thành phần, thứ phẩm và phế phẩm
                                                                trước khi đóng gói, đóng kiện và nhập kho thành phẩm hoặc xuất xưởng.

 
                                                                             


                                                                            Trước khi xuất xưởng, đóng gói, đóng kiện khăn sẽ được kiểm tra một cách rất kỹ lương

                                                                             
 
Tags:

Chat Facebook